Правопис на прилагателните имена, 2. клас, Руми Тунева

Правопис на прилагателните имена, 2. клас, Руми Тунева

Открий прилагателните имена, Аничка Петкова

Прилагателно име, 2. клас, Руми Тунева

Правопис на гласните в крайна неударена сричка на съществителните имена, Руми Тунева

Правопис на неударена гласна в съществителните имена, Руми Тунева

Правопис на съгласните Б, П, Ж, Ш, З, С в съществителните имена, Руми Тунева

Правопис на съгласните В, ф, Г, К, Д, Т в съществителните имена, Руми Тунева

Видове съществителни имена, Руми Тунева

Род и число на съществителното име, Руми Тунева

Правопис на глаголите, Руми Тунева

Правопис, Руми Тунева

Число на глаголите, глагол, Руми Тунева

Съществително име, прилагателно име, глагол, Руми Тунева

Открий глаголите, Аничка Петкова, ТУК

Глагол. Открий в изреченията глаголите. Руми Тунева

Глагол. Открий в текста глаголите и ги маркирай. Руми Тунева

Какво назоваваме с думите - предмети, признаци, действия, Руми Тунева

Правопис на думи с неударени гласни, Рали Бъчварова

Правопис на думи с неударени гласни, Аничка Петкова, тук

Пренасяне на части на думите на нов ред, Ралица Бъчварова, тук

Азбучен ред, Ралица Бъчварова, тук

Съобщително и въпросително изречение, Деси Анастасова, тук

Съобщително изречение, Деси Анастасова, тук

Да припомним изученото в първи клас, Руми Тунева

Открий правописните грешки, Руми Тунева

Звучни съгласни в края на думата, Руми Тунева

Звучни съгласни в края на думата, Руми Тунева

ЙО или ьо, Руми Тунева

Ю или У, Я или А, Подходящата дума, Руми Тунева

С или Ц, Подходящата дума, Руми Тунева

 Ц или Ч, Руми Тунева

 С или Ш, Избери подходящата дума, Руми Тунева

 Ж или Ш, Руми Тунева

 В или ВЪВ, Ралица Бъчварова

В или Ф, Руми Тунева

За тези, които желаят да се упражнят по български език.

Б или П, Ралица Бъчварова

ПРАВОПИС НА ДУМИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА Г или К, Руми Тунева

ПРАВОПИС НА ДУМИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА Г или К, Руми Тунева

ПРАВОПИС НА ДУМИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА С И З, Руми Тунева

Download
Букви в пунктир
bukvi (2).pdf
Adobe Acrobat Document 343.8 KB