График

за провеждане на втория час на класа

и консултации с класния ръководител

Консултации и допълнителна работа с деца се провеждат от 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 10 мин. всеки вторник /втори час на класа/, както и всеки петък.

 

Консултации с родители се провеждат всеки трети вторник от месеца от 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 10 мин., както и всеки петък от 14 ч. 10 мин. до 14 ч. 50 мин.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА ІІ-Б КЛАС ЗА ІІ УЧЕБЕН СРОК

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1. Англ.ез./

     Итал. език

1. Математика

1. Час на класа

1. БЕЛ /КРУ – създаване на текстове/

1. Математика

2. БЕЛ

2. Околен свят

 

2. Англ.ез./

     Итал. език

2. БЕЛ /ИКЧ/

2. ФВС

3. БЕЛ – четене

3. БЕЛ /четене/

3. БЕЛ

3. ФВС

 

5. ИУЧ –  БЕЛ

 

4. ФУЧ Приятелите на Ябълка

4. Изобр. изкуство

 

4. БЕЛ /четене/ 

4. Математика

4. ФУЧ – Чета и разбирам

 

 5. Музика

5.  Изобр. изкуство

/до 17,20 ч./

 

5. Технологии и предприемачество

5. Музика

 

5. ИУЧ –Математика

 

/до 17,20 ч./

 

6. ФВС – сп. дейности

/до 18.10 ч./

 

-----------------------

6. ИТ – I група

/I група – до 18,10 ч./

/II група – до 17,20 ч../

 

6. ИТ – II група

 /II група – до 18,10 ч./

/ I група – до 17,20 ч./

--------------------

 

                                                

Промяна на деня за консултация с родители 

Консултации на класния ръководител с родители е всеки ТРЕТИ вторник от месеца от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин., както и всеки понеделник от 11 ч. до 11 ч. 40 мин.

График за втори час на класа, за консултации с деца и родители

 

ü Работа с деца : Втори час на класа - всеки втори и трети вторник, от 7.30 ч. до 8.10 ч.

ü допълнителна работа с деца, след уточнение и съгласие на родителите – всеки понеделник от 7.30 ч. до 8.10 ч.;

ü консултации с родители – Втори час на класа:всеки четвърти вторник, от 7.30 ч. до 8.10 ч.;всеки понеделник от 11 ч. до 11 ч. 40 мин.

 

График на ваканциите неучебните дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Седмична програма за първи срок-2

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА II –Б КЛАС ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 2

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.

Математика

Математика

 

Математика

ФВС – модул

Сп. дейности

ИУЧ  Математика

2.

Бълг език и л-ра

/КРУ – създаване на текстове/

Бълг език и л-ра

 /четене/

Бълг език и л-ра

/езиково обучение/

Математика

Бълг език и л-ра

/езиково обучение/

3.

Бълг език и л-ра

/ИКЧ/

 

Околен свят

Бълг език и л-ра

 /четене/

ИУЧ

Български език

Бълг език и л-ра

 /четене/

4.

ФВС

ФВС

Английски език

ст.202

Италиански език

ст.201

Английски език

ст.202

Италиански език

ст.201

ФУЧ

Приятелите на Ябълка

5.

Технологии и предприемачество

Музика

Изобразително изкуство

ФУЧ

Чета и разбирам

Музика

 

 

6.

-------

Информационни технологии

I група

Час на класа

 

 

Информационни технологии

II гр.

------

 

Петият учебен час приключва в 12 ч. 20 мин., а щестият – в 13 ч. 05 мин.

Във вторник първа група приключва в 13 ч. 05 мин., а втора група – в 12 ч. 20 мин.

В четвъртък първа група приключва в 12 ч. 20 мин., а втора група – в 13 ч. 05 мин.

 

 

 

Седмична програма за първи срок

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА II –Б КЛАС ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

1.

Математика

Математика

 

Математика

ФВС – модул

Сп. дейности

ИУЧ  Математика

2.

Бълг език и л-ра

/езиково обучение/

Бълг език и л-ра

 /четене/

Бълг език и л-ра

/КРУ – създаване на текстове/

Математика

Бълг език и л-ра

/езиково обучение/

3.

Бълг език и л-ра

 /четене/

Околен свят

Бълг език и л-ра

/ИКЧ/

 

ИУЧ

Български език

Бълг език и л-ра

 /четене/

4.

ФВС

ФВС

Английски език

ст.202

Италиански език

ст.201

Английски език

ст.202

Италиански език

ст.201

Изобразително изкуство

5.

Технологии и предприемачество

Музика

ФУЧ

Приятелите на Ябълка

ФУЧ

Чета и разбирам

Музика

 

 

6.

-------

Информационни технологии

I група

Час на класа

 

 

Информационни технологии

II гр.

------

 

Петият учебен час приключва в 12 ч. 20 мин., а щестият – в 13 ч. 05 мин.

Във вторник първа група приключва в 13 ч. 05 мин., а втора група – в 12 ч. 20 мин.

В четвъртък първа група приключва в 12 ч. 20 мин., а втора група – в 13 ч. 05 мин.